Valkuilen Prestatiemanagement

Een van de belangrijkste valkuilen van prestatiemanagement is dat het gedrag wat moet leiden tot de prestatie niet goed gemanaged wordt. Er zijn veel valkuilen waar leidinggevenden over struikelen, maar drie wil ik hier uitlichten. Dit hierna toegelicht op basis van de bedrijfskundige wetenschap Organisational Behavior Management (OBM).

Bij gedragsanalyse op basis van OBM wordt gekeken naar de prikkels die aan gedrag voorafgaan, "de antecedenten", en de gebeurtenissen die volgen op dit gedrag, "de consequenties".

Een van de belangrijkste valkuilen voor leidinggevenden is vooral te blijven sturen op antecedenten (zoals regels, planningen of waarschuwingsborden), terwijl deze prikkels slechts voor 20% werkelijk effect hebben op gedrag. Antecedenten lokken het gedrag uit, maar het zijn de consequenties die bepalen of het gedrag in de toekomst wordt herhaald of niet. Ook blijkt dat leidinggevenden in de praktijk de meeste tijd en energie steken in het bijsturen van zaken die niet goed gaan en in het kader van belonen al snel denken in termen van financiële compensatie.

1e wet van gedragsverandering: Consequenties hebben 4x zoveel invloed op toekomstig gedrag dan antecedenten.
2e wet van gedragsverandering: Beloon wenselijk gedrag en negeer onwenselijk gedrag zoveel mogelijk.

Bron: VU-ADRIBA

De 3 valkuilen van gedragsmanagement

Valkuil 1:
Meer aandacht voor wat aan het gedrag vooraf gaat, antecedenten, dan aandacht voor de consequenties van gedrag.

Valkuil 2:

De verkeerde consequenties verbinden aan gedrag, zoals dwang straf of boete.

Valkuil 3:

Voor 80% zitten op financiële beloning in plaats van 80% sociale beloning.