Advies

Paselir helpt door deskundig en onafhankelijk van derden te adviseren over de voorliggende vraagstukken. De ingebrachte expertise en ervaring helpt onder meer
bij de aanpak van prestatiemanagement, flexibiliteit, arbeidsvoorwaardenbeleid en cao overleg. Bij complexe organisatietrajecten als een krimp, fusie of
overnametraject kan Paselir u helpen te voorkomen in valkuilen te stappen en u ontzorgen met het oppakken de implementatie van veranderingstrajecten.

.
.  
Arbeidsverhoudingen

. - CAO overleg ondersteuning                                               
. - Medezeggenschap                                               
- Conflicthantering                                                                       

n.

.
. Arbeidsvoorwaarden 

. - Functiegradering op basis van Hay, CATS of ORBA
. - Variabele beloning                                      
. - Complimentenmatrix
. - Bedrijfsreglementen en CAO                                    
. - Persoonlijk Budget
x

.
.
 Fusiebegeleiding en organisatieinrichting

 Vaak blijkt het fusie- en overnameproces ingewikkelder
 is dan verwacht. Iedere fase vereist specifieke kennis,
 inzichten  én vaardigheden. Paselir kan vanuit haar
 ervaring u helpen om in de diverse fases het fusie-
 en overnameproces de trajecten optimaal te
 begeleiden.