Beleid

Nieuwe ideeen en aanpassingen zijn nodig om oplossingen te kunnen bieden aan de doelstellingen van de onderneming. Dit kan vereist zijn door nieuwe ontwikkelingen waar oplossingen voor nodig zijn of een bestaande problematiek. Hierna de beleidsoplossingen waar Paselir u mee kan helpen.

.
.
Strategische Personeelsplanning

. De leeftijd van het personeelsbestand groeit, zo ook de
vereiste competenties om te blijven voldoen aan de
  huidige en toekomstige organisatiedoelen. Met een
  planning wordt inzichtelijk welke aanpassingen in
  uw personeelsbestand nodig zijn op korte en langere
  termijn.

.
.
 Duurzame inzetbaarheid

. Zowel jonge als oudere medewerkers moeten
  gedurende hun loopbaan gezond en productief
  blijven werken. De instrumenten voor het behoud
  of vergroting van duurzame inzetbaarhoud, nu
  en straks, zijn bij bedrijven aanwezig.
  Paselir helpt u deze effectief in te zitten!   

.
.
 Functiehuis

. Oplossingen onder meer methode:
..1. ORBA, HAY, CATS, BAKKENIST
..2. Specifieke en generieke functies
..3. Zowel beschrijving als indelingsadvies
..4. Competentiematrix
..5. Support richting PV of OR

.
.
 Opleidingsplan

. Een inventarisatie en rapportage geeft inzicht in de
  huidige toekomstige marktontwikkelingen en de
  huidige en de toekomstige "harde" opleidingseisen
  die gesteld worden aan medewerkers, ten
  opzichte van de huidige situatie. 
 xxx