Klantcase Energie

Energiesector

Energiebedrijven sturen aan op het verzelfstandigen van organisatieonderdelen. De verzelfstandigde organisaties worden geconfonteerd met een sterke marktwerking en moeten nu als zelfstandige organisaties opboksen tegen de concurrentie. Een organisatieonderdeel wordt geconfronteerd met nieuwe eisen die gesteld worden aan meespecialisten. Kwaliteit van het werk is hoog, maar.. ook de output moet toenemen zonder aan kwaliteit in te boeten.


In de rol van adviseur en trainer heeft Paselir een ontwerp ge├»ntroduceerd waarbij leidinggevenden leidinggevenden betrokken zijn en verbeterplannnen zijn opgesteld. Belangrijke elementen zijn het specificeren, meten en versterken van het gedrag dat leidt meer Meetinstrumenten installeren bij behoud van de kwaliteitsnorm. Doel van dit traject is het optimaliseren van het installeren van nieuwe meetinstallaties op het gebied van elektra, gas of duurzame energie. Het startpunt is kostenbewust en duurzaam werken en de medewerkers te enthousiasmeren voor een nieuwe aanpak. Om te komen tot meerwaarde en de doelstelling te behalen, is kennisoverdracht en training noodzakelijk. Ook een HRM professional wordt getraind om de aanpak verder uit te rollen in de organisatie. Ingeschat is dat minimaal 50% resultaat verbetering te verwachten is met de nieuwe aanpak. Medio 2018 is het meetbedrijf gestart met het invoeren van de maatregelen.