Klantcase Zorg

Het zorgdomein heeft al jaren te kampen met een toenemende zorgvraag en tegelijk een groot tekort aan gekwalificeerde medewerkers.  Men werkt veelal in onregelmatige diensten en maakt veel uren. Dit gaat ook op voor de langdurige zorg. Zorginstellingen hebben te maken met veel en snel afwisselende, ad-hoc zorgvragen als mediceren, valincidenten, (psycho)sociale begeleiding etc. Dit proces in goede banen leiden vereist veel van de zorgverleners.


In de rol van procesbegeleider en trainer heeft Paselir een ontwerp geïntroduceerd voor een consequente aanpak van de zorgverlening waar zowel de leidinggevende als de medewerkers bij berokken zijn en verbeterplannnen opstellen. Belangrijke elementen zijn het specificeren en versterken van het gedrag dat leidt tot de gewenste resultaten. Doel van dit traject is specifieke zorgprocessen te optimaliseren en de medewerkers te enthousiasmeren voor een andere aanpak van voorkomende problemen in de zorgverlening. Om te komen tot meerwaarde en de doelstelling te behalen, is kennisoverdracht en training noodzakelijk. Hiervoor zoekt Paselir actief de aansluiting bij verschillende processen die nauw samenhangen met de zorgvraag. Medio 2019 is de zorginstelling gestart met het invoeren van de maatregelen. 

Enthousiaste leidinggevenden maken met de training de zorgprocessen veiliger en efficiënter.