Awareness Sessie

Oorzaak falende organisatieveranderingen 

Uit herhaald onderzoek blijkt dat slechts 30% van de organisatieveranderingen slaagt. Dat geldt voor systeemimplementaties, cultuurveranderingen, fusies en procesoptimalisatieprogramma’s. Het beoogde rendement uit de business case wordt niet of slechts ten dele behaald. Opvallend is dat in meer dan de helft van de gevallen het gedrag van medewerkers wordt aangeduid als de belangrijkste factor van het falen…

Veel leidinggevende verzuchten dan ook: ‘Waarom doen ze (de medewerkers) niet wat we hebben afgesproken?’, ‘Waarom zijn ze zo ongemotiveerd?’, of ‘Waarom laten zij niet meer het gewenste gedrag zien, zodra de aandacht van het management of de consultant is verlegd?’ Met andere woorden, waarom beklijft de doorgevoerde verandering niet?!

Awareness sessie

Als het antwoord op deze vragen jou bezig houdt, is deze awareness sessie voor jou een uitgelezen kans kennis te maken met Organizational Behavior Management! Deze awareness sessie is ontwikkeld door Paselir in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam en is een introductie op de principes van menselijk gedrag en hoe deze effectief te beïnvloeden zijn. En dus ook hoe je het beste uit je medewerkers kunt halen.

Door het gebruik van voorbeelden wordt snel duidelijk dat er drie valkuilen zijn in de pogingen van leidinggevenden en veranderaars om gedrag van medewerkers te beïnvloeden. En juist door die drie beruchte valkuilen

Doelgroep

Deze awareness sessie Organizational Behavior Management is een opleiding op HBO niveau en is bedoeld voor leidinggevenden, projectleiders en consultants die een leidende rol hebben in een omgeving waarin veranderingen doorgevoerd worden.

Om aan deze awareness sessie mee te kunnen doen, heb je geen specifieke vooropleiding nodig.

Wat kun je na de awareness sessie?

Deze awareness sessie geeft antwoord:

  • Wat zijn de universele wetmatigheden van menselijk gedrag?
  • Wat zijn bekende valkuilen bij de beïnvloeding van anderen?
  • Waarom besteedt de gemiddelde leidinggevende slechts 0,8% van de tijd effectief aan gedragsbeïnvloeding om prestaties te laten toenemen?
  • Welke basisstrategieën zijn er voor effectieve gedragsbeïnvloeding?
  • Welke hulpmiddelen biedt de moderne Bedrijfskunde om hiermee bedrijfsprestaties te optimaliseren en/of veranderingen te laten slagen?
  • Wat is de kracht van consequenties daarbij?

Om u direct het effect van gedragsbeïnvloeding te laten ervaren behandelen we tijdens de workshop een interessante praktijkcase.