Wat is OBM?

OBM is dé praktische methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties. De methodiek wordt ook wel gedragsmanagement genoemd. Deze aanpak legt de focus op gedragsbeïnvloeding en sluit prima aan bij bestaande organisatieverbeteringsprogramma’s, zoals Lean, Six Sigma, etc.

OBM  is gestoeld op de wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag.

Het aandachtspunt wat bij organisatieveranderingen onderbelicht blijft wordt met de methodiek OBM opgelost en kent door zijn fundamentele basis brede toepassingen.    

Organisaties focussen zich op nieuwe systemen en procedures. Vaak blijkt dat het niet beklijft, omdat ze een belangrijk component vergeten en dat is het gedrag. Om gedrag te kunnen managen moet je weten hoe je gedrag effectief kunt beïnvloedden.
De praktische wetenschappelijke methodiek "Organisational Behavior Management" (OBM) vormt de basis van de aanpak van gedragsmanagement welke wordt ingezet om structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties te realiseren en prestaties te verbeteren.

OBM wordt internationaal met succes toegepast en is onder meer als vak opgenomen bij de reguliere MBA opleiding van de VU-Amsterdam. OBM is effectief omdat het ingrijpt op de consequenties van gedrag. Op die manier wordt het blijvend. Als je het gedrag vertoond en je word ermee beloond dan wordt je ook gemotiveerd het gedrag te blijven vertonen. Deze beloning is een positieve consequentie van het gedrag wat kan bestaan uit sociale beloningen als complimenten, aandacht, een andere rol in de organisatie krijgen maar ook uit tastbare beloningen bij behaalde doelen.

OBM is een methode om het beste uit mensen te halen, waardoor zowel werkplezier als werkprestaties toenemen. De is zo fundamenteel dat deze daardoor zeer breed toepasbaar is. OBM is in vele situaties al succesvol toegepast ter verbetering van productiviteit, procesverbetering, klantgerichtheid, verzuim, sales, kwaliteit en fysieke veiligheid.

De aanpak op basis van OBM leidt tot aantoonbare gedragsverandering én verbetering van uw performance! Grondlegger van het gedachtengoed, Aubrey Daniels, stelt vast: Business is Behavior!