Protocol prestatieverbetering

Om te komen tot de verbetering van een prestatie worden een een aantal stappen doorlopen.

Bepaald wordt de te bereiken prestatie, wat bestaat uit het gewenste resultaat en het gedrag wat daartoe leidt.

Vervolgens analyseren we de huidige gedragingen en komen tot een aanpak waarmee het gewenst gedrag wordt bekrachtigd. Dit op basis van metingen, (sub)doelen, de beloningsvorm en het beloningsplan die het gewenst gedrag "inlijven" in de organisatie.

Deze aanpak om prestaties te verbeteren gaat op basis van een protocol met 6 stappen.

1. Specificeren: Wat is het gewenste resultaat en welk gedrag hoort daarbij? (Bijvoorbeeld een correct en volledig ingevulde storingsmelding om uw kwaliteitsverbeteringsprogramma te ondersteunen);

2. Meten: Waar staan we nu? Doe eens een nul-meting met uw team, afdeling, divisie, liefst door simpel te turven hoe vaak iets voorkomt. (Bijvoorbeeld: slechts 3 van de 16 storingsmeldingen is deze week correct ingevuld);

3. ABC-analyse: Hoe komt het dat we dit huidige resultaat hebben? (Bijvoorbeeld: te moeilijk formulier en men ziet het nut er niet van in);

4. Feedback: Deel de resultaten met uw medewerkers en presenteer deze in een makkelijk leesbare grafiek. (Hang een
simpele lijngrafiek in posterformaat aan de muur);

5. Doelen stellen: Leg uit welk doel u wilt bereiken , maar begin met de lat zo laag mogelijk te leggen. (Bijvoorbeeld: in overleg met het team is afgesproken dat volgende maand 6 van de gemiddeld 16 storingsmeldingen correct en volledig zijn ingevuld.) Hiermee creëert u voor uzelf de kans om uitvoerig met stap 6 bezig te zijn;

6. Belonen: Prijs elke vooruitgang in de richting van het gewenste resultaat en ontwikkel een gedegen beloningsstructuur
met de handreikingen vanuit Paselir