Welkom bij Paselir 

Als je met Paselir in zee gaat wil je natuurlijk ook weten met wie je te maken hebt. Op deze website lees je daarom de antwoorden over de meest gestelde vragen over mijn achtergrond en de aanpak om prestaties te verbeteren in organisaties. 

Voor meer informatie over mijn achtergrond en ervaring klik hier.

 

 

Wil je gelijk starten met Prestaties verbeteren?  

                                           

 

 

Voor wie is deze site?

Deze site is er voor ondernemers, lijn- en stafmanagers, ploegchefs, teamleiders, commercianten en overige medewerkers. Maar ook voor iedereen die interesse heeft in het verbeteren van prestaties en die wil leren hoe prestatiemanagement kan leiden tot meer enthousiaste medewerkers, betere resultaten en een hoge klanttevredenheidsscore. Je vind hier informatie over hoe je dat doet en ik leer je een methodiek die op basis van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak leidt tot success!

Vele organisaties passen deze methodiek toe en boeken succes. Dat zijn niet alleen Amerikaanse of Engelse bedrijven maar ook steeds meer Nederlandse ondernemingen, die deze "succesformule" ontdekken. 

 

Waarom Paselir?

Prestatiemanagement op basis van de wetenschappelijke bewezen aanpak OBM leidt tot aantoonbare resultaatverbeteringen, enthousiaste medewerkers en meer tevreden klanten. Met een jarenlange ervaring als manager en adviseur in (snel) groeiende en krimpende organisaties weet ik hoe je moet herstructureren, maar meer nog hoe je de prestatie op peil houdt en verbeterd. De gedragswetenschap die ten grondslag ligt aan mijn resultaten helpen niet alleen mij als manager, maar ook, in mijn rol als adviseur, u als ondernemer. Lees hier hoe deze aanpak ook uw organisatie versterkt en/of neem contact met mij op voor meer informatie over een aanpak bij uw organisatie.

 

Hoe verbeter je prestaties?

Wat zijn prestaties?

Een prestatie bestaat in de kern uit twee elementen, het resultaat en het gedrag dat tot dit resultaat leidt. Bij prestatiemanagement ga je dat op een systematische manier op elkaar afstemmen door te meten, doelen te stellen, feedback te geven en bij te sturen (plan, do, check, act). Het belangrijkste element is het gedrag en om dat zo te managen dat dit leidt tot de gewenste resultaten. Centraal in deze aanpak staat de gedragsaanpak en de gedragswetenschap OBM. 

Helaas, ook al bestaat de techniek van de gedragswetenschap al meer dan 50 jaar, het gebruik en de toepassing ervan op de werkplek staat nog steeds in de kinderschoenen. Aangezien de wetten van gedrag niet veranderen zullen zij die geleerd hebben deze techniek succesvol toe te passen in het voordeel zijn ten opzichte van zij die dat niet zijn.


Wat gaat er in de praktijk mis?

Om te beginnen moet je weten wat je wil, een duidelijk doel dat aansluit bij de organisatiestrategie. Vervolgens dient gemeten te worden wat de resultaten zijn en het gedrag wat daaraan ten grondslag ligt. En daar gaat het nogal eens mis! Dergelijke metingen ontbreken en met name het gedrag wordt niet gemeten en ook de resultaten die dit gedrag opleveren zijn niet in het vizier van de leidinggevende. Daarmee komt het belangrijkste aspect van prestatiemanagement niet eens meer aan de orde....het belonen van het gewenste gedrag en de resultaten.

Waar stuur je op?

Sturen op gedrag is noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt dat het mislukken van projecten en implementaties vooral te wijten is aan menselijk gedrag. De noodzaak voor het effectief kunnen sturen van gedragsveranderingen in organisaties wordt daarom steeds groter. Of het nu gaat om productiviteit, kwaliteit, verzuim, sales of veiligheid, het gedrag van medewerkers blijkt lang niet altijd te leiden tot het gewenste resultaat.

Afdwingen beklijft niet

Gewoonlijk proberen we resultaten en gewenst gedrag af te dwingen door nog meer regels en afspraken te maken. Of door het inzetten van project- en verbetermethodieken als Prince II en Scrum, vaak met wisselend succes. Waarschijnlijk heb je als leidinggevende gemerkt dat dit soort interventies zelden zorgen voor duurzame verbeteringen. Wat wél werkt is het op effectieve wijze beïnvloeden van gedrag. Maar hoé doe je dat?

 

De krachtigste beínvloedingsfactoren

OBM, een bewezen aanpak voor effectieve en positieve gedragsbeïnvloeding

Organizational Behavior Management (OBM) is dé praktische en wetenschappelijk bewezen aanpak die zorgt voor structurele en blijvende gedragsverandering en het toenemen van prestaties. In de VS passen Fortune 500 bedrijven OBM al jarenlang met succes toe. Ook in Nederland krijgt deze methode steeds meer voet aan de grond.

Vier krachtige beïnvloedingsfactoren

OBM is gefundeerd op de vier ‘beïnvloedingsfactoren’ van menselijk gedrag: negeren, straffen, dwingen en belonen. Door deze strategisch in te zetten of juist achterwege te laten, krijgen medewerkers de juiste prikkel op het juiste moment om hun gedrag op een constructieve manier aan te passen.

OBM in de praktijk

Het verbeteren van prestaties en daarvoor nodige gedragsveranderingen in stappen.

  • We beginnen met het helder definiëren van het gewenste resultaat én het onderliggende gedrag dat nodig is om dat resultaat te bereiken.
  • Vervolgens zetten we op een rijtje wat er qua gedrag wel en niet goed gaat in de organisatie. Daarbij gaan we uit van een positieve insteek in plaats van te focussen op wat niet lukt.
  • In de feedback fase leren we om aandacht te geven aan het gewenste gedrag en dit te belonen. Het belonen van gewenst gedrag is namelijk één van de krachtigste manieren om gedrag succesvol te sturen. Vaak besteden managers veel aandacht aan de verbeterpunten, terwijl dat meestal niet de insteek is die leidt tot succes.
  • Tegelijkertijd met de gedragsverandering pakken we ook het stroomlijnen van processen en systemen aan, zodat alle facetten van de organisatie naadloos op elkaar aansluiten.

Resultaat, bevlogen medewerkers en tevreden klanten

Door de principes van gedragsmanagement effectief toe te passen zal de onderlinge sfeer sterk verbeteren. Omdat collega’s elkaar beter begrijpen, hebben ze meer voor elkaar over. Ook als leidinggevende ben je veel effectiever in je aansturing, waardoor je medewerkers graag voor je werken. Bevlogenheid en betrokkenheid groeien zichtbaar.

Ervaar de kracht van Prestatiemanagement

Ontdek de sleutel voor managers en leidinggevenden om te komen tot prestatieverbeteringen op basis van uw eigen Prestatieverbeteringsplan. Indien u eerst meer informatie wilt kunt u contact met mij opnemen en/of kiezen voor een Awareness bijeenkomst waarin de aanpak wordt gepresenteerd aan een groep van 6 tot 8 deelnemers.