Prestatieprogramma

The Journey to Performance

Het verbeteren van een prestatie start met het benoemen van het te bereiken resultaat en het gedrag dat van invloed is op dit resultaat. Vervolgens vindt de interventie plaats en wordt het gedrag gestimuleerd dat tot het gewenste resultaat leidt. Na afloop van de interventie is de prestatieontwikkeling gerealiseerd blijft de aandacht voor positief gedrag centraal staan binnen de organisatie.

De weg naar het verbeteren van uw prestatie zal verlopen door een interventie op gedrag conform het Interventieschema en het Prestatieprogramma welke hierna schematisch worden weergegeven en stapsgewijs wordt toegelicht.

Voorbeelden van te verbeteren prestaties zijn:

 • Doorlooptijd 
 • Meer output
 • Productiviteit
 • Procesverbetering 
 • Klantgerichtheid
 • Verzuim
 • Verkoop 
 • Kwaliteit
 • Fysieke veiligheid
 

Programma Prestatieverbetering

Onderstaand het prestatieverbeteringsprogramma geeft een overzicht van de te doorlopen stappen om de prestatie te verbeteren.  


1. Specificeer de te bereiken prestatie

Besproken wordt met de opdrachtgever wat het gewenste resultaat is en het gedrag dat daarbij hoort. Hiermee wordt de te verbeteren prestatie bepaald.

2. Meet zowel gedrag als resultaat

Een O-meting wordt gehouden om inzage te geven in de huidige resultaten en de gedragingen die hierop van invloed zijn. Onder meer wordt in beeld gebracht het huidig gewenste en ongewenste gedrag.

3. Analyseer het gedrag

Vervolgens wordt een gedragsanalyse gemaakt van de gedragingen van presteerders en wordt inzage verkregen in waarom presteerders iets wel of juist niet doen. Dit is een fase die leerzaam is en veel inzicht geeft in wat mensen echt stimuleert en ook waarom ze iets niet doen wat je wel had gevraagd!

4. Feedback

De uitkomsten van het gemeten resultaat en gedrag wordt gepresenteerd aan de presteerders tijdens werkoverleg of groepsbespreking. Dit ondersteund door een grote, duidelijk afleesbare grafiek welke op een centrale plaats wordt opgehangen.

5. Doelen stellen

Presenteer overtuigende reden aan de presteerders waarom je de prestatie wil verbeteren, welke urgentie is er!? Geef aan welke doelen je wil bereiken in gedrag en resultaat. Bespreek met elkaar welke doelen wanneer haalbaar zijn cq. leg een planning voor en bespreek dit. Leg de lat in begin laag en stel vat samen met het team welke doelen wanneer te bereiken zijn.

6. Meten en Belonen

Voortschrijdende prestaties worden dagelijks/wekelijks gemeten. Het gewenste gedrag wordt beloond en de bereikte (sub)doelen worden naast sociale beloningen ook materieel beloond. Een passend beloningsschema wordt samen met de deelnemers opgesteld, waarbij ook de presteerders hun input leveren, zij weten nl. het beste wat zij als beloning ervaring.  

Heldere begeleiding en training bij iedere stap

De aanpak van de prestatieverbetering is gebaseerd op de bedrijfskundige aanpak OBM. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar onderstaande link.  

Tijdens iedere stap in het prestatieprogramma worden de mensen begeleid en krijgen training in de aanpak en leren prestaties verbeteren door inzicht en effectieve tools. Een van de effecten van deze aanpak is dat het positief gedrag centraal stelt en daar de meeste tijd en energie naar uitgaat, wat leidt tot enthousiaste medewerkers terwijl prestaties verbeteren! 

Prestatieprogramma

The Journey to Performance

Het verbeteren van een prestatie start met het benoemen van het te bereiken resultaat en het gedrag dat van invloed is op dit resultaat. Vervolgens vindt de interventie plaats en wordt het gedrag gestimuleerd dat tot het gewenste resultaat leidt. Na afloop van de interventie is de prestatieontwikkeling gerealiseerd blijft de aandacht voor positief gedrag centraal staan binnen de organisatie.

De weg naar het verbeteren van uw prestatie zal verlopen door een interventie op gedrag conform het Interventieschema en het Prestatieprogramma welke hierna schematisch worden weergegeven en stapsgewijs wordt toegelicht.

Voorbeelden van te verbeteren prestaties zijn:

 • Doorlooptijd 
 • Meer output
 • Productiviteit
 • Procesverbetering 
 • Klantgerichtheid
 • Verzuim
 • Verkoop 
 • Kwaliteit
 • Fysieke veiligheid

Interventie schema 

Onderstaand schema toont de effecten van de interventie op basis van het prestatieverbeteringsprogramma. Gedrag wordt daarbij door stimuli met het resultaat is verbonden. Tijdens de interventie is aandacht voor wat het gedrag in beweging brengt en wat het gedrag bestendigd.


Uitgangspunt van de interventie is de te verbeteren prestatie, het bevorderen van positief gedrag, en het vermijden van negatieve stimuli als dwang, straf of boete!

Programma Prestatieverbetering

Onderstaand het prestatieverbeteringsprogramma geeft een overzicht van de te doorlopen stappen om de prestatie te verbeteren.  


1. Specificeer de te bereiken prestatie

Besproken wordt met de opdrachtgever wat het gewenste resultaat is en het gedrag dat daarbij hoort. Hiermee wordt de te verbeteren prestatie bepaald.

2. Meet zowel gedrag als resultaat

Een O-meting wordt gehouden om inzage te geven in de huidige resultaten en de gedragingen die hierop van invloed zijn. Onder meer wordt in beeld gebracht het huidig gewenste en ongewenste gedrag.

3. Analyseer het gedrag

Vervolgens wordt een gedragsanalyse gemaakt van de gedragingen van presteerders en wordt inzage verkregen in waarom presteerders iets wel of juist niet doen. Dit is een fase die leerzaam is en veel inzicht geeft in wat mensen echt stimuleert en ook waarom ze iets niet doen wat je wel had gevraagd!

4. Feedback

De uitkomsten van het gemeten resultaat en gedrag wordt gepresenteerd aan de presteerders tijdens werkoverleg of groepsbespreking. Dit ondersteund door een grote, duidelijk afleesbare grafiek welke op een centrale plaats wordt opgehangen.

5. Doelen stellen

Presenteer overtuigende reden aan de presteerders waarom je de prestatie wil verbeteren, welke urgentie is er!? Geef aan welke doelen je wil bereiken in gedrag en resultaat. Bespreek met elkaar welke doelen wanneer haalbaar zijn cq. leg een planning voor en bespreek dit. Leg de lat in begin laag en stel vat samen met het team welke doelen wanneer te bereiken zijn.

6. Meten en Belonen

Voortschrijdende prestaties worden dagelijks/wekelijks gemeten. Het gewenste gedrag wordt beloond en de bereikte (sub)doelen worden naast sociale beloningen ook materieel beloond. Een passend beloningsschema wordt samen met de deelnemers opgesteld, waarbij ook de presteerders hun input leveren, zij weten nl. het beste wat zij als beloning ervaring.  

Heldere begeleiding en training bij iedere stap

De aanpak van de prestatieverbetering is gebaseerd op de bedrijfskundige aanpak OBM. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar onderstaande link.  

Tijdens iedere stap in het prestatieprogramma worden de mensen begeleid en krijgen training in de aanpak en leren prestaties verbeteren door inzicht en effectieve tools. Een van de effecten van deze aanpak is dat het positief gedrag centraal stelt en daar de meeste tijd en energie naar uitgaat, wat leidt tot enthousiaste medewerkers terwijl prestaties verbeteren!