Prestatieverbetering op basis van OBM

Een prestatie moet gemanaged worden om te komen tot de gewenste verbeteringen. Een prestatie bestaat in de kern uit twee elementen, het resultaat en het gedrag dat tot dit resultaat leidt.  Gedrag dat leidt tot resultaten noemen we een prestatie.

Bij prestatiemanagement ga je gedrag en resultaat systematische op elkaar afstemmen. Dit gebaseerd op de gedragswetenschap Organisational Behavior Management, afgekort OBM.  

Wat is OBM?

De aanpak OBM richt zich op gedrag dat leidt tot resultaten binnen organisaties. Gedrag is het grootste en meest onderbelichte aandachtspunt bij organisatieontwikkelingen.

Lees meer

OBM in Nederland

Vanaf 2011 wordt OBM aan de VU ADRIBA onderwezen. Sindsdien hebben managers en consultants bij vele organisaties OBM toegepast met aantoonbare prestaties.

Lees meer

Protocol

Een protocol met de te doorlopen stappen leidt tot de gewenste verbetering van de gekozen prestatie. Een juiste toepassing blijkt een succesformule te zijn!

Lees meer

Gedragsanalyse

Gedragsanalyse geeft inzicht in gewenst en ongewenst gedrag en maakt gebruik van inzichten in Antecedenten en Consequenties van Gedrag.

Lees meer

4 beinvloeders

Om gewenst gedrag te krijgen wat leidt tot de gewenste resultaten zijn vier krachtige beinvloedingsfactoren in te zetten. Deze laten gedrag toenemen of afnemen.

Lees meer

4 Krachten

Een positive consequentie die met zekerheid direct volgt op het gewenste gedrag is krachtiger dan een mogelijke, onzekere consequentie die in de toekomst ligt.

Lees meer

(Don't) do it

Er zijn een aantal regels en voorwaarden om gedrag te veranderen met zaken die je moet doen en die je niet moet doen om gedrag te veranderen.
Lees meer

Happy Drug

Drugs zijn verslavend en vaak schadelijk, maar in een enkel geval niet. Opmerkelijk is de stof die vrijkomt in de hersenen bij een juiste toepassing van OBM!

Lees meer

Toepassingen

Prestatieverbeteringen op basis van OBM is inmiddels erkend als de bedrijfskundige en praktische benadering om te komen tot betere bedrijfsresutaten.
Lees meer