Implementatie

Grootschalige veranderingen in organisaties zijn vaak onontkoombaar en ingewikkeld. De uitdaging zit in de combinatie van de implementatie van een nieuw systeem, een herstructurering en een cultuurtraject. Helaas slaagt dit niet altijd, vaak omdat de verandering niet duurzaam is: de organisatie past wel de strategie, structuur, processen & systemen aan, maar heeft weinig aandacht voor de implementatie en de benodigde ontwikkeling van medewerkers en managers.

Om een strategietransformatie te laten slagen, is een mensgerichte pragmatische aanpak van belang, met oog voor verschillende (interne) stakeholders. Medewerkers gaan pas echt mee in een nieuwe strategie of verandering als zij betrokken zijn en de toegevoegde waarde ervaren.

Meer Weten over Strategie-Implementatie bij veranderingsprocessen?


Staat uw organisatie voor een transitie en wilt u integraal aan de slag met strategie-implementatie en prestatieverbetering? Neem dan contact met Paselir op voor een vrijblijvende afspraak.