Klantcase OV


Openbare Verlichting

De afgelopen tien jaar is de openbare verlichting in Nederland behoorlijk aan innovaties en veranderingen blootgesteld. Tegenwoordig spreekt men vooral over Smart CitiesIoT, Maar we moeten niet vergeten dat we de openbare verlichting in eerste instantie aanbrengen voor het creëren van sociale veiligheid en verkeersveiligheid.  Oftewel, zien en gezien worden.


De klant verzorgt de de verlichting in de openbare ruimte. Onder druk van de concurrentie gaat het bedrijf een aantal processen herzien, waaronder het vervangen van kapotte straatlampen. Hiervoor staan monteurs dag en nacht gereed, echter is de gemiddelde tijd om te herstellen te lang. Samen met Paslir is een analyse gemaakt van de doorlooptijd en zijn knelpunten gesignaleerd als onvolledige voorraadlijsten, inefficente aanrijroutes en onvoldoende focus op het resultaat. Door te sturen op het gedrag wat leidt dit de gewenste resultaten is na een periode van 6 maanden de hersteltijd 28% verbeterd.