Dopamine

The happy feeling

Dopamine komt volgens wikipedia voor in het menselijk en dierlijk organisme als een tussenstof van de hormonen adrenaline en noradrenaline. Daaruit kan een biochemische reactie kan ontstaan die een grote rol speelt bij het ervaren van genot, blijdschap en welzijn. Dopamine kan ontstaan door het gebruiken van drugs, maar door ook het opsteken van een sigaret of het nemen van een gebakje kan als middel fungeren om dopamine aan te maken. Deze hebben echter op korte of lange termijn een negatief effect, net als drugs. Gelukkig zijn er ook andere middelen om dopamine aan te maken. Het blijkt namelijk dat wanneer we beloond worden er dopamine vrijkomt in onze hersenen, waardoor we ons blij en gelukkig voelen. Die beloning kan bijvoorbeeld bestaan uit het krijgen van waardering of een compliment.

Oprechte complimenten
Als het nu zo is dat een compliment dopamine vrijmaakt en ons happy maakt, waarom wordt het dan niet regelmatig toegediend door leidinggevenden om zo prestaties te bevorderen? Mogelijk omdat het effect van complimenten op prestaties onbekend is en in sommige werkomgevingen is het geven van een compliment niet "stoer". En als er al een compliment gegeven wordt dan moet het wel oprecht overkomen anders mist het zijn doel.
 
Het juist toedienen van dopamine
Indien een medewerker een oprecht compliment ontvangt en dat dan ook als een beloning ervaart dan zal dit bij hem het geluksstofje dopamine vrijmaken. En hoe korter de tijd is tussen het betreffende gedrag en het compliment des te meer wordt het getoonde gedrag bekrachtigd en zal de Happy Shot rijkelijk door de aderen stromen. 
 
Behavior is Business 
Bovengenoemde kennis is gebaseerd op de gedragswetenschap. "Behaviour is Business" stelt Abrey Daniels, de vader van de gedragswetenschap OBM. En als je daar bij stil staat en de beginselen van gedragsmanagement juist toepast dan zullen de resultaten die hiermee geboekt worden niet alleen leiden tot complimenten voor de medewerkers, maar ook tot betere prestaties, succesvolle leidinggevenden en enthousiaste medewerkers.