OBM in Nederland

Adriba-VU

OBM is nog maar relatief kort geleden in Nederland geïntroduceerd. Maar de wetenschap heeft er al langere tijd een warme belangstelling voor getoond en in 2009 promoveerde Dr. Marius Rietdijk op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2010 werd de basis gelegd voor een onderzoeksinstituut op dit gebied aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de VU. In 2011 werd formeel ADRIBA gelanceerd. Inmiddels hebben al honderden studenten en deelnemers uit het bedrijfsleven kennisgemaakt met OBM en zijn er ook al tientallen professionals in gecertificeerd. Deze managers en consultants hebben sindsdien bij vele organisaties OBM toegepast en prestaties aantoonbaar geoptimaliseerd.

Hierbij de link naar ADRIBA-VU

                                                                                                                                                                                                                                                       Dr. M. Rietdijk

Grondleger Aubrey Daniels 

Dr. Aubrey Daniels is dé ‘founder’ van Organizational behavior Management (OBM). Hij heeft in oktober 2015 Nederland bezocht. Een speciaal ontvangstcommittee van Adriba VU heette hem welkom. 

Pinpoint en Shaping

Op de vraag wat een van de belangrijkste aandachtspunten van OBM is gaf Daniels aan: "Pinpointen" en "Shaping". ‘Pinpointen’ betekent het specifiek (‘smart’) maken van resultaat en gedrag; ‘Wat wil je de medewerkers binnen de organisatie nu precies zien doen om een vooraf bepaald resultaat te bereiken?’ Dit kan gedrag zijn wat al zichtbaar is en wat medewerkers feilloos beheersen. Wanneer het echter nieuw gewenst gedrag betreft, dan moeten we medewerkers helpen om dit nieuwe gedrag aan te leren om aansluitend daarin vaardig te worden.

Een goed voorbeeld is leren fietsen. Fietsen als gewenst resultaat is in het geheel een bijzonder complex proces van balans houden, sturen, trappers ronddraaien en veilig deelnemen aan het verkeer. Al deze onderliggende ‘keten van gedragingen’ die nodig zijn om veilig te kunnen fietsen hebben velen van ons tijdens onze kindertijd in kleine- en soms grote stappen aangeleerd. Dit proces heet ‘Shaping’.

Dr. Aubrey Daniels

De Toekomst van OBM in Nederland en Europa

De visie van Paselir sluit aan bij de opvatting dat de wetenschap van prestatiemanagement op basis van OBM in Nederland en de rest van Europa steeds verder een onderdeel zal worden van de bedrijfsvoering, net als in de VS en Azië. De filosofie en methodologie heeft dezelfde potentie als bijvoorbeeld Lean of Six Sigma en sluit hier naadloos op aan. De potentie om met OBM prestaties van organisaties te optimaliseren en het beste uit mensen te halen is enorm.