Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring van Paselir omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN JULLIE?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Website bezoekers:


IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Klanten die zich registreren:


Naam contactpersoon (verplicht) : om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.


Naam bedrijf (verplicht) : om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.


Adres bedrijf (verplicht) : om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.


E-mailadres (verplicht) : om een bevestiging te sturen van de registratie op de

website en van gedane bestellingen, om toegang te geven tot de trainingen om je de factuur toe te zenden, om emailnieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven of als je een afspraak met ons plant, voor verdere correspondentie.

Wachtwoord (verplicht) : om je account te beveiligen en alleen jouw toegang te geven tot je account.

Telefoonnummer (niet verplicht) : om contact met je op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken. Ook kunnen we je een sms sturen voor aanvang van gratis online trainingen zodat je deze niet zult missen.


Gegevens die worden gegenereerd via de website:


Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welke

producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie.


Factuurgegevens (bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam

bedrijf, adres bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Andere gegevens


Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere

personen, waaronder via ons Social media accounts: om met je te

corresponderen.


AAN WIE GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken je gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:


Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers,

waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.


Accountant / boekhouder. De gegevens die op uw factuur staan moeten wij

doorgeven aan onze accountant of boekhouder.


Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.


Overheidsinstanties.
Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw

gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.


GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR NAAR BUITEN DE EER?

Nee, je gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER)

opgeslagen, namelijk in Nederland.


PLAATSEN JULLIE COOKIES?

Ja. Wij plaatsen cookies en andere informatie op je computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. Het gaat alleen om functionele cookies. Kijk in onze cookieverklaring voor meer informatie.


WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Je heeft op grond van de wet het recht ons te vragen je gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van je gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Als je je gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij je ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als je vragen of klachten heeft?”), het kan zijn dat je dan niet langer gebruik kunt maken van uw account.

Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan je verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.


WAT ALS JE VRAGEN OF KLACHTEN HEBT?

Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op.


KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van 5 april 2018.

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Je persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden bewaard. Dit kan zijn voor het versturen van facturen zo lang als je klant blijft.


Paselir
Rembrandtlaan 8 5684AE Best

Tel: 06-48187386
KvK 70579741 

info@paselir.nl

www.paselir.nl