Ik ontzorg en sta u met raad en daad bij omtrent alle organisatorische en personele aspecten bij de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Op het vlak van modernisering van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen ligt een grote passie en aantoonbare ervaring die voor u leiden tot kostenbesparingen en een groot draagvlak in de organisatie voor de organisatieontwikkelingen. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar mijn expertise pagina.