Team

Achter Marc staat een team aan professionals die samen met hem organisatievraagstukken aanpakken en oplossen. Dit varieert van organisatieadviseurs, trainers en coaches, juristen, OBM professionals tot werkgevers- en werknemersverenigingen.

Met deze professionals wordt samengewerkt om de gewenste veranderingen in organisaties te realiseren, mobiliteit te begeleiden, arbeidsverhoudingen te verbeteren en processen, systemen en instrumenten te ontwikkelen die de slagvaardigheid van de organisaties verhogen.