Nico

Marc heeft uitstekend vermogen om in een snel tempo de verhoudingen binnen het bedrijf te analyseren en de hoofdlijnen te onderscheiden van de details. Werkt heel planmatig maar met veel respect voor de bestaande regelmaat en processen. Marc is een man(ager) die de voortgang in het proces in de gaten houdt en tegelijkertijd ervoor zorgt dat recht wordt gedaan aan de inhoud.